Om biblioteket

Biblioteket ligger på torget i Drøbak sentrum. Bygningen hvor biblioteket ligger ble oppført av Christen Carlsen en gang i løpet av perioden 1735-1760. Det eksakte årstallet er ikke blitt stadfestet, men bygningen har med sikkerhet vært i Christen Carlsens eie før han døde i 1771 og har sannsynligvis fungert som hans bolig.

Eiendommen var den gang et større gårdsanlegg med tjenerboliger, lagerhus, bryggerhus, fjøs, stall osv. Bygningen ble restaurert og påbygget tidlig på 1800-tallet, men i det store og hele fremstår hovedbygningen i dag slik som den opprinnelig var.

Christen Carlsen ble født ca. 1707 som sønn av Jacob Carlsen (ca. 1685-ca. 1749), familiens «stamfar» i Drøbak . Han var halvbror av Niels Carlsen (8/1-1734 – 3/5-1809) som særlig minnes fordi han donerte Vaar Frelsers Kirke i Drøbak og Hospitalet (Eldresenteret) til kommunen.

Christen Carlsen etablerte seg som trelasthandler i Drøbak ca. 1731 og ekspanderte raskt. I 1740-årene var han solid etablert som Drøbaks største handelshus, eide trelastdrager, kjøpte betydelige eiendommer, drev omfattende transitthandel og eksporterte svære mengder trelast. Han var, regnet i volum, en av landets største trelastutskipere i 1750-årene. Han kjøpte bl.a. Håøya der han foruten å drive skogen, drev med kjølhaling av skipene sine og reinsdyrfarm.

Bygningen har hatt forskjellige eiere frem til den ble solgt til kommunen i 1862. Fra 1862 til 1970 var det folkeskole her og til å begynne med også leiligheter for lærere. I 1970 ble det bygget ny skole (Drøbak skole) på Seiersten, og den gamle skolebygningen ble brukt som førskole, orgelskole, rom for skoletannlege, handelsskole-klasse og atelier for amatørmalere.

29. januar 1979, etter en omfattende restaurering, flyttet Frogn bibliotek inn i bygningen.

Translate »