Om biblioteket

Biblioteket ligger på torget i Drøbak sentrum. Bygningen hvor biblioteket ligger ble oppført av Christen Carlsen en gang i løpet av perioden 1735-1760. Det eksakte årstallet er ikke blitt stadfestet, men bygningen har med sikkerhet vært i Christen Carlsens eie før han døde i 1771 og har sannsynligvis fungert som hans bolig.

Eiendommen var den gang et større gårdsanlegg med tjenerboliger, lagerhus, bryggerhus, fjøs, stall osv. Bygningen ble restaurert og påbygget tidlig på 1800-tallet, men i det store og hele fremstår hovedbygningen i dag slik som den opprinnelig var.

Christen Carlsen ble født ca. 1707 som sønn av Jacob Carlsen (ca. 1685-ca. 1749), familiens «stamfar» i Drøbak . Han var halvbror av Niels Carlsen (8/1-1734 – 3/5-1809) som særlig minnes fordi han donerte Vaar Frelsers Kirke i Drøbak og Hospitalet (Eldresenteret) til kommunen.

Christen Carlsen etablerte seg som trelasthandler i Drøbak ca. 1731 og ekspanderte raskt. I 1740-årene var han solid etablert som Drøbaks største handelshus, eide trelastdrager, kjøpte betydelige eiendommer, drev omfattende transitthandel og eksporterte svære mengder trelast. Han var, regnet i volum, en av landets største trelastutskipere i 1750-årene. Han kjøpte bl.a. Håøya der han foruten å drive skogen, drev med kjølhaling av skipene sine og reinsdyrfarm.

Bygningen har hatt forskjellige eiere frem til den ble solgt til kommunen i 1862. Fra 1862 til 1970 var det folkeskole her og til å begynne med også leiligheter for lærere. I 1970 ble det bygget ny skole (Drøbak skole) på Seiersten, og den gamle skolebygningen ble brukt som førskole, orgelskole, rom for skoletannlege, handelsskole-klasse og atelier for amatørmalere.

29. januar 1979, etter en omfattende restaurering, flyttet Frogn bibliotek inn i bygningen.

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close