På hverdager fra klokken 09.00 til 11.00 har vi selvbetjent bibliotek. Dette betyr at vi åpner dørene slik at dere kan komme inn, låne og levere bøker, lese aviser osv, men ansatte på biblioteket er ikke tilgjengelig i dette tidsrommet. Det er derfor viktig at dere har med lånekort dersom dere skal låne eller fornye bøker på våre selvbetjeningsmaskiner. Trenger dere hjelp, må dere vente til klokken 11.00 – da betjenes skrankene i begge etasjer.

I selvbetjeningstiden har vi det vi kaller «indre arbeid». Det betyr at vi da prøver å orientere oss i hva som kommer ut av ny litteratur, bestiller nye bøker og klargjør dem når de kommer inn. Vi legger planer for arrangement, klassebesøk osv. Vi rydder i hyller, kasserer bøker som ikke lenger er aktuelle og reparerer bøker som er ødelagte.  Hentemeldinger på reserverte bøker skal sendes ut og vi må etterlyse bøker som ikke er levert i tide. Dette er arbeid som må til for at vårt tilbud til dere blir best mulig.  Å lese bøkene vi skal formidle til dere rekker vi aldri å gjøre i arbeidstiden, det bruker vi vår egen fritid til å gjøre.  🙂

Så skulle du prøve å gripe fatt i oss når vi løper rundt i selvbetjeningstiden og vi virker litt knappe, er det ikke fordi vi er sure, men fordi vi antageligvis er opptatt med andre ting. Prøv igjen klokken 11.00 – da er vi der for deg!

Translate »