2505f88e-d1b3-4846-97cc-f0ea63d415a1
På innsiden av barnevernet
På innsiden av barnevernet
Forfatter: Alstad, Solfrid
Utgivelsesår: 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Aschehoug
ISBN: 9788203376870
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Det norske barnevernet yter hjelp og omsorg til barn og ungdom som lever under forhold som kan være til skade for deres helse og utvikling. Veldig ofte finner barnevernet løsninger til det beste for de involverte, andre ganger fører sakene helt frem til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Solfrid Alstad er pensjonert barnevernspedagog. I denne boken tar hun leseren med på innsiden av barnevernet, og viser hvordan det jobbes for å ivareta de mest sårbare i samfunnet. Alstad beskriver blant annet prosessen rundt fatting av vedtak om akuttplasseringer og hvordan barn, foreldre og fosterforeldre følges opp. Ved å kaste lys over hvordan barnevernet fungere kan boken være med å besvare en rekke av de spørsmålene som ofte reises i den tidvis opphetede debatten rundt denne tjenesten. For Alstad er det viktig at paragrafer, regler og skråsikkerhet ikke fortrenger empati og fagkunnskap. Noe som til syvende og sist vil gå ut over barna og ungdommen. Omtalen er utarbeidet av BS.

Tilgjengelighet

Loading...

Resultatliste

Resultatliste

4cbd628c-1bc3-46e1-b9f6-94f8f8e3b0a3
Forfatter: Akhtar, Abida

Språkvelger