Meg og mitt

Meg & Mitt

Funksjonen ‘Meg & Mitt’ gir deg tilgang til bibliotekets opplysninger om deg, for eksempel:

  • personopplysninger som navn, lånernummer, adresse osv.
  • hva du har lånt, og om noen lån er forfalt
  • hva du har reservert/bestilt
  • om du eventuelt har utestående gebyrer

For å kunne bruke tjenesten må du være registrert som låner ved biblioteket (med lånernummer), og du trenger et innloggingspassord (eller pinkode). Biblioteket kan åpne for at du kan utføre visse operasjoner selv, f.eks. fornye lån, bestille/reservere osv.

Klikk på Logge inn under ‘Meg & Mitt’ i venstre kolonne, tast inn brukernavn (lånernummer) og passord og klikk på knappen Innlogging. Etter at du er logget inn har du fått andre valg i venstre kolonne under ‘Meg & Mitt’, og du har også en lys blå menylinje i hovedskjermbildet.

Lånerinfo

Klikker du her, kommer du til første skjermbilde med overskrift Lånerinfo Her ser du først en linje som viser antall dokumenter du har til hjemlån (Antall lån), hvor mange av dem som er forfalt (Forfalt), hvor mange dokumenter du står på venteliste for (Reserveringer) og om du eventuelt skylder biblioteket noe (Konto).

Under dette ser du dine personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Du kan endre personopplysningene ved å klikke på teksten Endre lånerinfo nederst i bildet.

Låneliste

Her kan du se hva som er registrert som utlånt til deg. Følgende opplysninger vises: tittel, utløpsdato (forfallsdato), samt om (og hvor mange) purrebrev som er sendt. Det er mulig å klikke på Fornye for å forlenge lånetiden i henhold til utlånsbetingelsene som er satt opp i bibliotekets utlånsprogram. Du må da på forhånd sette et kryss for de titlene du vil fornye lånet på – eller klikke på lenken Marker alle.

Fornye lån

Du kan fornye dine lån selv når lånet nærmer seg forfall. Dersom lånet ikke lar seg fornye kan det være fordi  boken er reservert av andre, boken må da leveres inn. Det kan også skyldes at allerede har vært fornyet boken to ganger. Ta da kontakt med oss.

Reserveringer

Hvis du har reservert bøker, vil de vises i dette skjermbildet. Følgende opplysninger vises: tittel, status for reserveringen, ditt nummer i køen for denne boken, samt tilgjengelige eksemplar (det antall eksemplarer biblioteket har totalt). Du kan klikke på Slette dersom du vil slette reserveringen.

Huskeliste

Når du søker etter opp bøker og andre dokumenter på søkesidene etter at du har logget inn, kan du merke dem du vil legge i din huskeliste. Klikker du på Huskeliste i den lyseblå menylinjen, kan du se huskelisten din. Følgende opplysninger vises: tittel, forfatter. Avhengig av bibliotekets innstillinger kan du bestille, reservere eller slette dokumenter fra huskelisten ved å krysse av i boksene og klikke på en av knappene nederst.

Endre passord

Klikk her for å endre passordet. Du må taste inn gammelt passord, og deretter nytt passord to ganger.

Logge ut

Klikk her for å logge ut av ‘Meg & Mitt’.

Translate »