Mine sider

Meg & Mitt

Klikk på overskriften eller her, så går du direkte til «Meg&mitt»

Funksjonen ‘Meg & Mitt’ gir deg tilgang til bibliotekets opplysninger om deg, for eksempel:

  • Personopplysninger som navn, lånenummer, adresse osv.
  • Hva du har lånt, og om noen lån er forfalt
  • Hva du har reservert/bestilt
  • Om du eventuelt har utestående gebyrer (dette må per i dag betales på biblioteket
  • Du får mulighet til å fornye og reservere bøker
  • Du kan hente et bilde av ditt lånekort. Ta gjerne skjermbilde av det og bruk mobilen som lånekort.
  • Du kommer direkte inn på «Pressreader» selv om du ikke har vært knyttet til vårt trådløse nett.

For å kunne bruke tjenesten må du være registrert som låner ved biblioteket (med lånenummer), og du trenger en pinkode

Slik kommer du inn på «Meg&mitt»:

Øverst til venstre på hjemmesiden ligger det en bok hvor det står: Administrere dine lån: «Meg&mitt». Klikk på «Logg inn på meg&mitt her»

Du kommer da inn  på vårt biblioteksystem Mikromarc. velg Meg & mitt

Følg instruksens på skjermen.

Hvis du har glemt/mangler Pinkode, klikk på «Glemt PIN-kode?. Legg inn din e-postadresse og klikk på send.

Det kan ta litt tid før du får svar. Hvis du ikke får tilsendt ny PIN-kode kan dette skyldes to ting:

1, E-posten legger seg inn  i SPAM, sjekk SPAM/Søppelboksen din.

2. Du har endret e-postadresse og glemt å endre adressen som ligger på kortet ditt. Hvis dette er tilfelle, må du sende en e-post til biblioteket og vi endrer den her slik at du igjen kan motta epost fra oss.

Lånerinfo

Klikker du her, kommer du til første skjermbilde med overskrift Lånerinfo Her ser du først en linje som viser antall dokumenter du har til hjemlån (Antall lån), hvor mange av dem som er forfalt (Forfalt), hvor mange dokumenter du står på venteliste for (Reserveringer) og om du eventuelt skylder biblioteket noe (Konto).

Under dette ser du dine personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Du kan endre personopplysningene ved å klikke på teksten Endre lånerinfo nederst i bildet.

Låneliste

Her kan du se hva som er registrert som utlånt til deg. Følgende opplysninger vises: tittel, utløpsdato (forfallsdato), samt om (og hvor mange) purrebrev som er sendt. Det er mulig å klikke på Fornye for å forlenge lånetiden i henhold til utlånsbetingelsene som er satt opp i bibliotekets utlånsprogram. Du må da på forhånd sette et kryss for de titlene du vil fornye lånet på – eller klikke på lenken Marker alle.

Fornye lån

Du kan fornye dine lån selv når lånet nærmer seg forfall. Dersom lånet ikke lar seg fornye kan det være fordi  boken er reservert av andre, boken må da leveres inn. Det kan også skyldes at allerede har vært fornyet boken to ganger. Ta da kontakt med oss.

Reserveringer

Hvis du har reservert bøker, vil de vises i dette skjermbildet. Følgende opplysninger vises: tittel, status for reserveringen, ditt nummer i køen for denne boken, samt tilgjengelige eksemplar (det antall eksemplarer biblioteket har totalt). Du kan klikke på Slette dersom du vil slette reserveringen.

Huskeliste

Når du søker etter opp bøker og andre dokumenter på søkesidene etter at du har logget inn, kan du merke dem du vil legge i din huskeliste. Klikker du på Huskeliste i den lyseblå menylinjen, kan du se huskelisten din. Følgende opplysninger vises: tittel, forfatter. Avhengig av bibliotekets innstillinger kan du bestille, reservere eller slette dokumenter fra huskelisten ved å krysse av i boksene og klikke på en av knappene nederst.

Endre passord

Klikk her for å endre passordet. Du må taste inn gammelt passord, og deretter nytt passord to ganger.

 

Translate »