Låneregler

 Regler for utlån av bøker

  • Det er gratis å låne på biblioteket
  • Du kan låne ved alle folkebibliotek i Norge og levere tilbake der det passer deg.
  • Du kan bestille lån fra andre bibliotek i Norge.
  • For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godkjent reglementet. Nasjonalt lånekort som kan brukes i hele landet, får du ved å oppgi ditt fødselsnummer.
  • Du kan lage nasjonalt digitalt lånekort på Nasjonalbiblioteket, nb.no.
  • De fleste bibliotek krever underskrift av foresatt for deg som er under 15 år.
  • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
  • Meld fra ved tap av kort og ved navne- og adresseendring.
  • Ved tap av kort utstedes nytt, vanligvis mot et gebyr.
  • Normal lånetid for bøker er 4 uker, filmer 1 uke. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
  • Lån kan vanligvis fornyes. Det kan gjøres via bibliotekets nettside, på utlånseautomatene eller ved å ta kontakt med biblioteket.
  • Ved levering etter forfallsdato påløper gebyrer etter vedtatte satser. Bortkommet eller skadet materiell må erstattes.
  • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.
  • Biblioteket er ikke ansvarlig hvis teknisk utstyr blir ødelagt av lånte media.

Satser for erstatning og utlån:

NB! Nye satser fra 2021

 

Materiell

2020

2021

Erstatning Bøker barn fag 250 300
Erstatning Bøker barn skjønnlitteratur 250 300
Erstatning Bøker voksne fag 400 450
Erstatning Bøker voksne skjønnlitteratur 400 400
Erstatning DVD 200 200
Erstatning Dvd-serie 0 450
Erstatning Lydbøker barn 300 300
Erstatning Lydbøker voksne+ 400 400
Erstatning Musikk cd dobbel 300 300
Erstatning Musikk cd enkel 200 200
Erstatning Spill (DS o.l.) 250 300
Erstatning Språkkurs 500 500
Erstatning Tegneserier (bøker) 250 400
Erstatning Tegneserier (hefter) 50 50
Erstatning Tidsskrifter barn 75 75
Erstatning Tidsskrifter voksne 100 150
Erstatning fjernlån 0 750
Erstatning Bygdebøker 1000
Purregebyr Barn 1. purring 0 0
Purregebyr Barn 2. purring 40 50
Purregebyr Voksne 1. purring 40 50
Purregebyr Voksne 2. purring 40 50

 

Translate »