Låneregler

 Regler for utlån av bøker

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Du kan låne ved alle folkebibliotek i Akershus og levere tilbake der det passer deg i fylket.
 • Du kan be om lån fra andre bibliotek.
 • For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godkjent reglementet. Du kan få lånekort som kan brukes i de fleste norske Bibliotek.
 • De fleste bibliotek krever underskrift av foresatt for deg som er under 15 år.
 • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
 • Meld fra ved tap av kort og når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 • Ved tap av kort utstedes nytt, vanligvis mot et gebyr.
 • Normal lånetid for bøker er 4 uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Lån kan vanligvis fornyes. Det kan gjøres via internett eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 • Ved levering etter forfallsdato påløper gebyrer etter vedtatte satser. Bortkommet eller skadet materiell må erstattes.
 • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.
 • Biblioteket er ikke ansvarlig hvis teknisk utstyr blir ødelagt av lånte media. Hvis lånetiden overskrides, må låneren betale gebyr etter følgende satser:

 

 • Voksne                                                   Barn  
 1. Purring kr. 40,-                          1. Purring kr. 0,-
 2. Purring kr. 40,-                          2. Purring kr. 40,-

Gebyret gjelder fra den dagen purringen sendes fra biblioteket, ikke fra den dagen du mottar den. Etter 2 purringer blir det sendt regning på manglende innlevert materiell. Blir ikke regningen betalt eller materiellet innlevert, sendes kravet videre til inkasso.

Viktig: Ved innlevering av materiell innen forfallsdato på regning, bortfaller kravet på materiellet, men gebyr og administrasjonskostnader må betales. Hvis materiell innleveres etter forfall på regning, må regningen betales i sin helhet.

Hvis bøker eller annet materiell ikke blir levert tilbake, må de erstattes etter følgende satser:

Bøker for voksne                    Kr. 400,-

Bøker for barn                        Kr. 250,-

Tegneserier                            Kr. 150,-

Tidsskrifter                              Kr. 100,-

Musikk CD (enkel)                  Kr. 200,-

Musikk CD (dobbel)                Kr. 300,-

Lydbøker for voksne              Kr. 450,- (Veiledende), 100,- for en enkel plate

Lydbøker for barn                  Kr. 300,- (Veiledende), 100,- for en enkel plate

DVD                                       Kr. 200,-

Språkkurs                              Kr. 500 (Eller veiledende)

CD-Rom/spill                         Kr. 600 (Eller veiledende)

Bygdebøker                           Kr. 1000 (Eller veiledende)

 

Translate »