Lånekort og pinkode

Bli låner

Nasjonalt Lånekort:

Alle som bor i Norge kan få lånekort. Alle som ikke kan vise til gyldig legitimasjon (ID med bilde og personnummer) kan få lokalt lånekort. Barn under 15 år må i tillegg ha med en foresatt eller ha med et utfylt innmeldingsskjema godkjent av foresatt. Alle og som kan vise til ID med bilde og personnummer kan få et nasjonalt lånekort. Dette kortet kan brukes i alle offentlige bibliotek, i tillegg til en rekke av bibliotekenes nettressurser, som e-bøker, filmtjenester, oppslagsverk osv.
Lånekort er gratis for alle
Vis legitimasjon ved innmelding
Husk å melde adresseforandring
Studenter må også oppgi hjemmeadresse
Tapte lånekort erstattes for kr. 15.-

Når Nasjonal lånekort utstedes, registreres følgende opplysninger:

  • Unikt lånernummer i Nasjonalt lånerregister
  • navn
  • fødselsnummer (eventuelt D-nummer/DUF-nummer for personer uten norsk fødselsnummer)
  • adresseopplysninger
  • telefonnummer
  • e-postadresse
  • hjemmebibliotek

Biblioteket der lånekortet blir opprettet, blir automatisk lånerens hjemmebibliotek. Låneren kan selv endre dette til et annet bibliotek.

Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiveres i dette biblioteket. Norske biblioteker har forskjellige låneregler, og den som skal bli låner på et bibliotek, må godta lokale låneregler.

Digitalt lånekort:

Digitalt Nasjonalt lånekort er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no

Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.). Brukeren får et digitalt lånekort med strekkode  som kan brukes på biblioteket som et vanlig lånekort. Det er ikke nødvendig med et fysisk lånekort med mindre det kreves for å benytte meråpent bibliotek. Foreldre kan lage lånekort til sine barn.
Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som Biblioteksøk, du kan låne e-bøker/e-lydbøker i Bookbites og Libby, se film på Filmbib, lese aviser i Pressreader. .Den ordningen vi nå lanserer er beregnet på den delen av befolkningen som ikke har lånekort fra før av. De kan nå registrere seg digitalt, og benytte seg av bibliotekenes digitale tilbud.I utgangspunktet vil en registrering som nasjonal låner i nasjonalt lånekort ikke gi tilgang til det lokale biblioteket.  Den som har registrert seg får derfor beskjed når de har registrert seg om å kontakte biblioteket enten ved på gå inn i utlånsystemet ved hjelp av pin-koden eller ta kontakt med biblioteket på annen måte.

For å få tilgang til våre tjenester, må lånekortet først knyttes opp mot Frogn bibliotek. Ta kontakt med oss

Nasjonalt lånerregister

Opplysningene om den enkelte låner samles i Nasjonalt lånerregister, og data utveksles mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Nasjonalt låneregister inneholder ingen informasjon om det lånere har lånt. Lånere kan gjøre oppslag i Nasjonalt lånerregister for å se hvilke opplysninger som er lagret om dem. Lånerne må ta kontakt med ett av bibliotekene de er tilknyttet, for å få gjort endringer.

Nasjonalbiblioteket har ansvaret

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: nasjonaltlanekort@nb.no.

Nasjonalt lånerregister driftes av Bibliotek-Systemer AS. Løsningen ble opprinnelig utviklet i fellesskap av de firmaene som leverer biblioteksystemer til bibliotekene i Norge. De har også sørget for integrasjon mellom de lokale biblioteksystemene og Nasjonalt lånerregister.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Nasjonalbiblioteket behandler personopplysninger.

Lånetid:
Lånetid for bøker, lydbøker, tidsskrifter og musikk er 4 uker når ikke annet er oppgitt.
DVD kan lånes i 1 uke, DVD-serier 14 dager.
Alt skal leveres tilbake i tide.
Alle lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Det kan gjøres pr. telefon, epost, ved å lopgge inn på hjemmesiden eller på utlånasautomatene våre.

Purregebyr og erstatning:
Hvis lånetiden overskrides betales:
Kr. 40.- for første gangs purring. Barn kr. 00.-
Kr. 40.- for andre gangs purring i tillegg til første gebyret.
Dersom boka ikke blir levert ved 2. gangs purring, må boka erstattes og purregebyrene betales.
Utestående krav blir sendt Kommunekassen
Låner som ikke gjør opp for seg, blir sperret.

Se også informasjon om låneregler, Klikk her

Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket som e-bøker og filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.

Foresatte kan knytte barn som er under 16 år til sitt eget lånekort. Da får en ved å logge seg inn på den voksnes lånekort oversikt over barnas lån, og mulighet til å fornye lån og reservere lån til barna. Tilknytning skjer ved henvendelse til biblioteket. Tilknytningen opphører automatisk den dagen barna fyller 16 år.

PIN-kode:

For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. PIN-kode kan du be om å få når du er på biblioteket eller du kan lage den selv få våre hjemmesider. Du kan endre koden på «Meg&Mitt». PIN-koden skal bestå av fire siffer.

Translate »