Regler for utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Du kan låne ved alle folkebibliotek i Norge og levere tilbake der det passer deg.
 • Du kan bestille lån fra andre bibliotek i Norge.
 • For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godkjent reglementet. Nasjonalt lånekort som kan brukes i hele landet, får du ved å oppgi ditt fødselsnummer.
 • Du kan lage nasjonalt digitalt lånekort på Nasjonalbiblioteket, nb.no.
 • De fleste bibliotek krever underskrift av foresatt for deg som er under 15 år.
 • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
 • Meld fra ved tap av kort og ved navne- og adresseendring.
 • Ved tap av kort utstedes nytt, vanligvis mot et gebyr.
 • Normal lånetid for bøker er 4 uker, filmer 1 uke. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Lån kan vanligvis fornyes. Det kan gjøres via bibliotekets nettside, på utlånsautomatene eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 • Ved levering etter forfallsdato påløper gebyrer etter vedtatte satser. Bortkommet eller skadet materiell må erstattes.
 • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.
 • Biblioteket er ikke ansvarlig hvis teknisk utstyr blir ødelagt av lånte media.

Satser for erstatning og utlån:

NB! Nye satser fra 2021

 

Purring:

Første purring barn: 0,-

Andre purring barn: 50,-

Første purring voksne: 50,-

Andre purring voksne: 50,-

 

Erstatning

Bøker for voksne: 450

Bøker for barn og ungdom: 300

Tegneserier innbundet: 300

Tegneserier, heftet: 50

Tidsskrift: 150

DVD: 200

TV-serier på DVD: 400

Lydbøker for voksne: 450,- eller veiledende

Lydbøker for barn og ungdom: 300,- eller veiledende

Språkkurs: 1000,- eller veiledende

Materiale fra andre bibliotek: særskilte priser

 

Kopiering/utskrifter

Svart/hvitt: A4 kr 3,-, A3 kr 6,-

Farger: A4 kr 5,-, A3 kr 10,-