Vi låner gjerne ut bokkasser til skoler og barnehager. Vi plukker ut bøker som er tilpasset barnas alder. Barnehagene får låne bøkene i 3 måneder, skolene i 4 måneder.
Hvis dere jobber med et tema, kan vi plukke ut litt bøker som handler om dette, lånetiden her blir noe kortere.

Send epost til Frogn.bibliotek@frogn.kommune.no – oppgi skole/barnehage, kontaktperson og alder på barna, samt ønsker for innhold i bokkassen(e).
Bokkasser til skoler sendes med internpost. Barnehager må hente selv på biblioteket, vi sender beskjed om når de er klare til henting. Dersom vi har tid, kan vi også levere og gjerne holde en lite lesestund samtidig.ar du behov for

Translate »