Frogn bibliotek er et «Bok til alle bibliotek». Vi samarbeider med «Leser søker bok». Vi ønsker å ha en god samling av lettleste og tilrettelagte bøker for både barn, unge og voksne.

Våre lettleste og tilrettelagte bøker står på en hylle ved aviskroken i voksenavdelingen. I barneavdelingen har vi egne hyller for lettleste bøker og en egen hylle med tilrettelagte.

Vi  gir gjerne gode råd om hvilke bøker som kan passe best for ulike lesevansker.

«Leser søker bok» er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Du kan lese mer om dem her: Leser søker bok

På Frogn bibliotek har vi leseombud.

Et leseombud er en som leser høyt for folk som ikke kan lese selv.

Det kan for eksempel være eldre med synsvansker, mennesker med demens,
utviklingshemning, eller folk som kan lite norsk.

Vet du om noen som ønsker å bli lest for, blir vi glade om du tar kontakt. Vi kommer gjerne ut til flere for å lese!

Har du  lyst til å være leseombud, tar vi gjerne i mot deg!

Våre leseombud møtes et par ganger i året for samtale og inspirasjon.

 

Translate »