Biblioteket i koronatiden

Biblioteket i koronatiden

På grunn av korona må vi ivareta smittevern for både våre brukere og ansatte.

Smittevern på Frogn bibliotek

I lys av dagens smittesituasjon har vi oppdatert smitteverntiltakene våre. Målet med disse er at vi sammen begrenser smitte og at du skal føle deg trygg når du besøker oss. Vi har nå vanlige betjente åpningstider. Smittesituasjonen lokalt i Frogn er nå så rolig at vi kan oppheve anbefalingen om bruk av munnbind. Det vi skal fortsette å holde fokus på er avstand. Kommer vi på nytt i en situasjon med høy eller økende antall smittetilfeller og ukontrollert spredning lokalt, så vil bruk av munnbind vurderes igjen.

Smitteverntiltak:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller sitter i karantene. Barn som er syke må holdes hjemme.
  • Hold minst 1 meters avstand til andre personer, både besøkende og ansatte.

Andre tiltak:

  • Sprit hendene dine før du tar på skjermer, PC-er og annet utstyr.

 

Endringer kan komme.

 

Informasjon om Korona finner du på kommunens hjemmeside: Frogn kommune: Koronavirus

Søk

Språkvelger