Bøker på mange språk

Bøker på mange språk

Biblioteket har bøker, aviser og tidsskrifter på mange ulike språk. Når du søker etter bøker så kan du velge å bare vise bøker som er på ett spesifikt språk.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å få tak i bøker på andre språk.

Søk

Språkvelger